Jaspiada

Segons el diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans:

Jaspiat -ada: Que té un aspecte semblant al del jaspi per les seves vetes i pics.

El jaspi (foto) és una varietat criptocristal·lina de quars, de colors variats segons les impureses i susceptible de poliment.

Scroll to top